Menu Close

Konferencija ,,Ikimokyklinių ugdymo įstaigų socialinių pedagogų veikla įtraukiojo ugdymo kontekste. Patirtys ir idėjos”

Gruodžio 1 dieną Vilniaus lopšelyje- darželyje ,,Geniukų kalvė” vyko konferencija ,,Ikimokyklinių ugdymo įstaigų socialinių pedagogų veikla įtraukiojo ugdymo kontekste. Patirtys ir idėjos”. Be galo prasmingas susitikimas, vertingos patirtys, idėjos kuriant palankią aplinką ir siekiant gerovės kiekvienam ugdytiniui.
Dėkojame konferencijos organizatorei , Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos socialinei pedagogei Aurelijai Zacharevičienei, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjai Kristinai Cibulskytei, vyr. specialistei Dovilei Žadeikienei bei pranešėjoms, kurios dalijosi savo mintimis, darbais bei patirtimi. Ačiū visiems konferencijos dalyviams. Gera bendrauti, bendradarbiauti, dalintis ir augti.
 
Skip to content