Menu Close

Nuorodos

Vilniaus miesto savivaldybė

Švietimo ir mokslo ministerija 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Vilniaus miesto savivaldybės Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

Įstaigoje  maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-1199. apraso isakymas_adoc 

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba www.vilniausppt.lt

VŠĮ Vaikų linija www.vaikulinija.lt

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras http://www.vvsb.lt/apie-mus/

Tėvų švietimas

www.ugdykim.lt

www.ikimokyklinis.lt

www.szelmeneliai.lt

 

 

Skip to content