Menu Close

Darbuotojai

Įstaigoje dirba 21 pedagogas, iš jų 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Jiems talkina meninio ugdymo pedagogė, logopedė, soc. pedagogė, padėjėja, dirbanti su spec. ugd. poreikius turinčiais vaikais.


Direktorė Svetlana Butvydienė

Priėmimo laikas:

Pirmadienis: 9:00 – 12:00
Trečiadienis: 13:00 – 17:00

Vilniaus lopšelis-darželis „Geniukų kalvė“

el. paštas:direktore@geniukukalve.vilnius.lm.lt

Tel.: 85 233 0469


Direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Kukauskienė

El. paštas rastine@geniukukalve.vilnius.lm.lt

Tel.: 85 233 0469


Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Alina Puodžiukienė

.El. paštas rastine@geniukukalve.vilnius.lm.lt

Tel.: 85 233 0469

 


Skip to content