Menu Close

Darbuotojai

Įstaigoje dirba 19 pedagogų, tame tarpe 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogės.

Joms talkina meninio ugdymo pedagogė , logopedė, soc. pedagogė, padėjėja dirbanti su spec. poreikius turinčiais vaikais.


Direktorė Svetlana Butvydienė

Priėmimo laikas:

Pirmadienis 9:00 – 12:00
Trečiadienis 13:00 – 17:00

Vilniaus lopšelis-darželis „Geniukų Kalvė“

el. paštas:direktore@geniukukalve.vilnius.lm.lt

Tel.: 85 233 0469


Direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Kukauskienė

El. paštas rastine@geniukukalve.vilnius.lm.lt

Tel.: 85 233 0469


Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Alina Puodžiukienė

.El. paštas rastine@geniukukalve.vilnius.lm.lt

Tel.: 85 233 0469

 


Skip to content