Menu Close

Logopedinė pagalba

Konsultavimo valandos kiekvieną darbo dieną 13 – 15 val.

Lopšelio – darželio logopedas gegužės bei rugsėjo mėnesiais vertina įstaigą lankančių vaikų kalbos ir kalbėjimo gebėjimus. Pagal turimą darbo krūvį, mokslo metais teikia tiesioginę logopedo pagalbą (veda individualias ar pogrupines pratybas) vaikams, kuriems ji labiausiai reikalinga. Logopedinės pagalbos teikimo prioritetai: didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (su Vilniaus pedagoginės – psichologinės tarnybos išvada) ar sulėtėjusią kalbos raidą turintys bei priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Visi tėvai/globėjai, kurių vaikai lanko „Geniukų kalvės“ lopšelį darželį, gali kreiptis dėl vaiko kalbos bei kalbėjimo įvertinimo – gauti rekomendacijų, užduočių bei patarimų vaiko kalbos ir kalbėjimo ugdymui namuose.

 

Pasakos, muzika, žaidimai, programėlės

TILIDŪDA pasakaitės

Eilėraštukai

Garsų tarimas, pirštukų žaidimai

 

 

Skip to content