Menu Close

Logopedinė pagalba


Ugdymo įstaigos logopedai konsultuoja tėvelius kiekvieną darbo dieną nuo 13 iki 15 val.

Gegužės bei rugsėjo mėnesiais yra vertinami įstaigą lankančių vaikų kalbos ir kalbėjimo gebėjimai. Pagal turimą darbo krūvį, mokslo metais teikiama tiesioginė logopedo pagalba (vedami individualiūs ar grupiniai užsiėmimai) vaikams pagal poreikį.

Logopedinės pagalbos teikimo prioritetai:

  • didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (su VPPT išvada) turintys vaikai;
  • ugdytiniai, turintys sulėtėjusią kalbos raidą;
  • priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai.

Visi tėvai / globėjai, kurių vaikai lanko „Geniukų kalvės“ lopšelį darželį, gali kreiptis dėl vaiko kalbos bei kalbėjimo įvertinimo bei gauti rekomendacijas, užduotis bei patarimus vaiko kalbos ir kalbėjimo ugdymui namuose.

Pasakos, muzika, žaidimai, programėlės

TILIDŪDA pasakaitės

Eilėraštukai

Garsų tarimas, pirštukų žaidimai

 

 

Skip to content