Menu Close

Valgiaraščiai

Valgiaraščiai

 

VAIKŲ MAITINIMO TVARKA

Įstaigoje  maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-1199.

Tvarkos aprašas

Maistas kasdien gaminamas įstaigos virtuvėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maisto produktus įstaigai tiekia:  UAB „Sanitex“,  UAB „Handelshus“, UAB „FOODLEVEL’’.

Skip to content