Menu Close

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Mus maitina – UAB ,,Pontem“, „Sanitex“. Mažieji valgo tris kartus per dieną. Kasdien valgo vaisius ir kokybiškus pieno produktus. Mėsos ir žuvies patiekalai gaminami tik iš labai geros kokybės produktų. Lopšelis -darželis dalyvauja vaisių bei pieno programose.

Už vaiko išlaikymą įstaigose tėvai (globėjai) moka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį, kurį sudaro:

  • Vaiko dienos maitinimo normos mokestis;
  • Mokestis vaiko ugdymo ir kitoms reikmėms.

Detalesnė informacija apie mokestį :

  1. Už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai (globėjai) moka vaiko dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną.
  2. Pasirinkus  4 valandų ugdymą ir integruoti į grupes, kurių veiklos trukmė ilgesnė, tėvų (globėjų) prašymu gali būti maitinami du kartus per dieną.
  3. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas tik vaikų maitinimui (maisto produktams įsigyti).
  4. Mokestis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo ir kitoms reikmėms (priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti) tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui mokamas už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas).

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų maitinimo kainos:

  • lopšelio grupėse – 1,81 Eur
  • darželio grupėse – 2,07 Eur
  • priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,07 Eur

Nustatytas 0,72 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,29 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas).

Skip to content