Menu Close

Gerbiami tėveliai,

Primename, kad gavę pranešimą apie skirtą vietą darželyje, turite kreiptis į darželį iki š.m. birželio 30 d. ir patvirtinti, kad jį lankysite bei pristatyti reikiamus dokumentus. Negalintys atvykti į darželį iki birželio 30 d. dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) apie tai turi pranešti darželio direktoriui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir informuoti apie darželio lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.

Dėmesio! Dėl prioritetų skaičiavimo paaiškiname, kad Informacinėje sistemoje pagal tvarką prioritetas „vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) arba vieno iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai) deklaruota gyvenamoji vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus“ skaičiuojamas tik vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybės įstaigai priskirtoje teritorijoje ne mažiau kaip du metus. Prioritetas „vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus“ gali būti skaičiuojamas tik vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje. Todėl, kai abu tėvai deklaruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, tačiau Įstaigai priskirtoje teritorijoje deklaruotas ne mažiaus kaip 2 metus tik vienas iš tėvų – prioritetas „vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus“ – nėra skaičiuojamas.

Tikimės Jūsų supratimo ir geranoriško bendradarbiavimo.

Skip to content