Menu Close

Nuotolinio ugdymo organizavimas įstaigoje karantino metu

Darželyje ugdymą nuotoliniu būdu organizuojame vadovaudamiesi ikimokyklinio ugdymo programa ,,TUK, TUK TUKU“, bendrąja piešmokyklinio  ugdymo programa ir metiniais grupių ugdomosios veiklos planais.

Su ugdytinių tėvais, globėjais bendraujame ir bendradarbiaujame informacinių komunikacinių technologinių priemonių pagalba virtualioje aplinkoje.

Virtuali ugdymo aplinka- naudojant grupių FACEBOOK paskyras POWER POINT, ugdytinių tėvų elektroninius paštus.

 Kūno kultūros ir meninio ugdymo valandėlės organizuojamos pagal iš anksto sudarytą grafiką  ZOOM platformoje. Grupių mokytojų susitikimai su vaikais ir tėvais-tėvams patogiu laiku.

Grįžtamasis ryšys bendravimas ir bendradarbiavimas gupių svetainėse patiems patogiu susitartu būdu. Nuotolinio ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu.

Skip to content