Menu Close

Informacija tėveliams

Informacija DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO

 

sprendimas.1436

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“2022 gegužės 9 d. Nr.30-1322/22, kuriais nuo 2022 m. liepos 1 d.  pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos ir suteikti nauji kodai:

 

Atkreipkite dėmesį, kad kodai 260 ir 270 sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/2/lt/page/kitchen/view

sutrumpinti.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų.

Kodas

Pavadinimas

Įkainis

260 naujas

(134 iki 07 01)

   

Priešmokyklinio ugdymo  vaikų dienos norma su mok./nemok. pusryčiais, pietumis ir pavakariais (10,5 ir 12 val.) nuo 2022 m.

4,42

261 naujas

(101 iki 07 01)

Lopšelio vaikų maitinimas (10,5 ir 12 val.) nuo 2022 m.

2,60

262 naujas

(102 iki 07 01)

 

Darželio vaikų maitinimas (10,5 ir 12 val.) nuo 2022 m.

2,90

263 naujas

(104 iki 07 01)

   

Priešmokyklinio ugdymo  mok./nemok. pusryčiai arba pavakariai ir pietūs (10,5 ir 12 val.) nuo 2022 m.

3,26

264 naujas

(135 iki 07 01)

   

Priešmokyklinio ir ugdymo  mok./nemok.  pietūs (10,5 ir 12 val.) nuo 2022 m.

2,10

265 naujas

   

Priešmokyklinio ugdymo  mok./nemok. pusryčiai arba pavakariai (10,5 ir 12 val.) nuo 2022 m.

1,16

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas: 

Kodas

Pavadinimas

Įkainis

270 naujas

(136 iki 07 01)

   

Priešmokyklinio ugdymo vaikų dienos norma su pusryčiais, pietumis, pavakariais ir vakariene (24 val.) nuo 2022 m.

5,26

271 naujas

(105 iki 07 01)

  Lopšelio vaikų maitinimas (24 val.) nuo 2022 m.

2,90

272 naujas

(106 iki 07 01)

 

Darželio vaikų maitinimas (24 val.) nuo 2022 m.

3,20

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: 

Kodas

Pavadinimas

Įkainis

280 naujas

(138 iki 07 01)

   

Priešmokyklinio ugdymo vaikų su pusryčiais ir pietumis (4 val.) nuo 2022 m.

3,26

281 naujas

(109 iki 07 01)

Lopšelio vaikų maitinimas (4 val.) nuo 2022 m.

2,10

282 naujas

(110 iki 07 01)

 

Darželio vaikų maitinimas (4 val.) nuo 2022 m.

2,30

 

Nuo liepos 1 d. mokestis už vaiko išlaikymą Vilniaus darželiuose bus taikomas ir Ukrainos karo pabėgėlių vaikams. Atskiri kodai  Ukrainos karo pabėgėlių vaikams netaikomi.

 

NELANKYMO LIGOS METU TVARKOS APRAŠAS

doc03376220220503131125

Atsisiųsti

Laba diena, gerb. lopšelio-darželio „Geniukų kalvė“ tėveliai (globėjai),

Norime priminti, jog siekdami lopšelyje – darželyje užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, apsaugoti vaikus nuo užkrečiamų ligų bei atsižvelgdami į Jūsų teises, labai laukiame nepasisakiusiųjų  sutikimo / nesutikimo užpildytos formos, dėl Jūsų vaiko (globotinio) testavimo  greitaisiais antigenų teistais iš seilių (kitaip vadinamais „čiulptukais“) ugdymo įstaigoje. Greitųjų antigenų testai ugdytiniams bus atliekami tik turėjus didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga.

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl Jūs turite teisę atsisakyti jame dalyvauti, o priėmę sprendimą testuotis, galite bet kada iš jo pasitraukti, parašydami laisvos formos prašymą.

Taip pat informuojame, kad www.vilniussveikiau.lt puslapyje galite rasti aktualią informaciją apie visas ugdymo įstaigoje taikomas testavimo rūšis, siekiant išsiaiškinti galimą užsikrėtimą COVID-19 liga.  Puslapyje taip pat rasite visą informaciją dėl greitojo antigeno testo iš seilių (toliau – GAT iš seilių): teisės aktus, vaizdo įrašą kuriame pavaizduota visa testo atlikimo instrukciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Saugokime save ir kitus!

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Atsisiųsti

 

DĖL VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GENIUKŲ KALVĖ“  UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKESČIO UŽ DARŽELĮ LENGVATŲ TAIKYMO IR LENGVATAS PATVIRTINANČIO PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Atsisiųsti

https://www.geniukukalve.lt/naujienos-2/

VAIKŲ MAITINIMO TVARKA

Įstaigoje  maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-1199.

apraso isakymas_adoc 

Maistas kasdien gaminamas įstaigos virtuvėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maisto produktus įstaigai tiekia:  UAB „Sanitex“,  UAB „Handelshus“, UAB „FOODLEVEL’’.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Atsisiųsti

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės lopšelyje – darželyje ,,Geniukų kalvė“, kvitai yra pateikiami internetinėse svetainėse:
https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/
Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos
“Mano darželis”.
Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus, o neturintieji
paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus:
www.epaslaugos.lt
Maloniai prašome naudotis šiomis paskyromis.

 

Informaciją apie saugų internetą ir patarimai.

 

 

Naudingas nuorodas rasite čia.

PARAMA

PARAMA

 

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Registracija į Vilniaus miesto savivaldybės darželius ir priešmokyklinio ugdymo grupes:

https://vilnius.lt/…/registracija-i-vilniaus-miesto-savivaldybes-darzel…

 

Mokestis:
Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje

Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos, o kvitą pristatyti auklėtojai dėl tikslios datos atžymėjimo apie įmokėjimą.

 Patvirtinti Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

 1. 2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,20 Eur;

2.1.2. darželio grupėse – 2,50 Eur;

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur (pusryčiams skiriama 30 proc. (0,75 Eur), pietums – 45 proc. (1,13 Eur), vakarienei – 25 proc. (0,62 Eur);

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 14 ir 24 valandas:

2.2.1. lopšelio grupėse – 2,50 Eur;

2.2.2. darželio grupėse – 2,80 Eur;

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,80 Eur (pusryčiams skiriama 25 proc. (0,70 Eur), pietums – 40 proc. (1,12 Eur), pavakariams – 15 proc. (0,42 Eur), vakarienei – 20 proc. (0,56 Eur);

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

2.3.1. lopšelio grupėse – 1,70 Eur;

2.3.2. darželio grupėse – 1,90 Eur;

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

 1. 3. Nustatyti 1 Eur mokestį visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestį socialinę pašalpą gaunančioms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikas lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

 

MOKESTIS UŽ VAIKO MAITINIMĄ NEMOKAMAS JEIGU:

  1. 11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

  11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

  11.2. vaikas nelanko įstaigos dėl:

  11.2.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba du vaikus iki 12 metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį;

  11.2.2. ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei 3 dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis;

  11.2.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

  11.2.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

  11.2.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;

  11.2.6. mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

  11.2.7. vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka;

  11.2.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;

  11.2.9. įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

  11.2.10 priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);

  11.2.11. dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos 3 ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.

 

LENGVATOS

  1. 10. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

  10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus. Dokumentai pateikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės; 

  10.2. toje pačioje šeimoje auga (globojami, rūpinami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

  10.3. vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

  10.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

  10.5. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija, tėvams pateikus ligą patvirtinančius dokumentus;

  10.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.

_______________________________________

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/SRQIpgLVoH

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS 

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ceda3140085011e588da8908dfa91cac/xRGcnvivGa

pdf FORMATU APRAŠAS – DĖL PRIĖMIMO

30 Eur išmokos vaikui prašymus galite pateikti negaišdami laiko – e. būdu

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. Sostinės savivaldybė tėvelius  kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt.

Detalesnę informaciją galite rasti šiuose puslapiuose:

http://www.vilnius.lt/index.php?2618943416

http://spis.lt/

__________________________________________________________________________________________________

sprendimas

 

__________________________________________________________

 

Saugumo atmintinė (2) Saugumo atmintinė

Naudinga informacija :

Kaip sumokėti už darželį per internetinę bankininkystę

Informacija mokantiems už darželį per AB Swedbank, AB SEB bankas, AB DNB bankas, UAB Medicinos bankas internetinę bankininkystę. Instrukcija mokant per internetinę bankininkystę

Mokantiems už darželį per AB Nordea Bank, AB Šiaulių bankas, DanskeBank bankus:
Mokėtojo kodą privalu nurodyti mokėtojo identifikacijoje.                                           Mokėjimo paskirtyje užrašykite vaiko vardą, pavardę ir darželio pavadinimą.

Naudinga informacija apie vėjaraupius:

Lankstinukas – vėjaraupiai
plakatas_Vejaraupiai

  INFORMACIJA TĖVELIAMS

Mus maitina – UAB ,,Pontem“, „Sanitex“. Mažieji valgo tris kartus per dieną. Kasdien valgo vaisius ir kokybiškus pieno produktus. Mėsos ir žuvies patiekalai gaminami tik iš labai geros kokybės produktų. Lopšelis – darželis dalyvauja vaisių bei pieno programose.

Už vaiko išlaikymą įstaigose tėvai (globėjai) moka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį, kurį sudaro:

 • Vaiko dienos maitinimo normos mokestis;
 • Mokestis vaiko ugdymo ir kitoms reikmėms.

Detalesnė informacija apie mokestį :

 1. Už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai (globėjai) moka vaiko dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną.
 2. Pasirinkus  4 valandų ugdymą ir integruoti į grupes, kurių veiklos trukmė ilgesnė, tėvų (globėjų) prašymu gali būti maitinami du kartus per dieną.
 3. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas tik vaikų maitinimui (maisto produktams įsigyti).
 4. Mokestis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo ir kitoms reikmėms (priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti) tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui mokamas už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas).

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų maitinimo kainos:

 • lopšelio grupėse – 1,81 Eur
 • darželio grupėse – 2,07 Eur
 • priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,07 Eur

Nustatytas 0,72 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,29 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas).

 —————————————————————————————————————————————–

VAIKŲ DIENOS RITMAS

630    830      – Vaikų sutikimas, pokalbiai, žaidimai;

830 – 850       – Rytinė mankšta;

850 – 915      – Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai;

915 – 1030    – Aktyvaus ugdymo valandėlė;

1030 – 1230  – Pasivaikščiojimai, žaidimai, stebėjimai;

1230 – 1330  – Pasiruošimas pietums, pietūs;

1330 – 1500  – Pasiruošimas dienos poilsiui, poilsis;

1500 – 1545  – Žaidimai;

1545 – 1615  – Pasiruošimas vakarienei, vakarienė;

1615 – 1830  – Žaidimai, stebėjimai, pokalbiai.

—————————————————————————————————————————————–

Vilniaus Visuomenės sveikatos biuro naujienlaiškis

„Sveikos atžalėlės“

sveikos_atzaleles_

 

Nuo š. m. sausio 1 d., pasikeitus bankinių mokėjimų pagal SEPA standartus formatui, biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ negali tinkamai ir laiku apskaityti įmokų už darželius ar neformalų ugdymą, nes jose nenurodytas arba netinkamai nurodytas mokėtojo kodas.

Siekiant sumažinti neatpažintas įmokas, prašome susipažinti su žemiau esančią informaciją apie mokėjimus.

 Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

Skip to content